Produkcja i środowisko

Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami to kolejny element zrównoważonego stylu życia. Nasze zakłady produkcyjne z certyfikatem EMAS kierują się maksymą „rób dobre rzeczy dobrze”. Poprzez oszczędne korzystanie z surowców osiągamy maksymalny efekt naszej pracy i dbamy o to, aby środowisko – lokalne i globalne – mogło zachować równowagę. Tam gdzie to możliwe, zamykamy obieg. Dobre zarządzanie jakością i zapewnienie jakości są nieodłączne w naszych wysiłkach, aby zapobiec negatywnym skutkom i problemom.

Wykorzystanie recyklatu w opakowaniach

Konwencjonalne tworzywa sztuczne wyrzucane beztrosko jako odpady oraz bioplastik powodują poważne problemy ekologiczne. Przedrostek „bio” w słowie bioplastik może mieć dwa różne znaczenia: uprawiany z wykorzystaniem metod biologicznych lub biologicznie degradowalny. Żaden z tych wariantów nie jest zrównoważony, biorąc pod uwagę wiele problemów, takich jak monokultury, trudności z biodegradacją czy pozostałości mikroplastiku.

W związku z tym, Werner & Mertz opowiada się za recyklingiem materiałów. Zamiast podążać za trendem bioplastiku, jako pionierzy ekologii już dawno postawiliśmy na wysokiej jakości recykling w zamkniętym obiegu materiałowym. Gdy tworzywo sztuczne jest zawsze utrzymywane w obiegu zamkniętym i wielokrotnie wykorzystywane, nie ma potrzeby produkowania nowego plastiku z ropy naftowej. Minimalizuje to bilans CO2 każdego produktu z tworzywa sztucznego i sprawia, że plastik nie trafia do środowiska. Dzięki najnowocześniejszym metodom sortowania i przetwarzania, przezroczyste butelki PET dla naszej marki Frosch są od lat produkowane w 20 procentach z materiału pochodzącego z recyklingu. Nawet nakrętki butelek środków czyszczących Frosch są wykonane w 100 procentach z polipropylenu pochodzącego z recyklingu. Butelki środków do pielęgnacji podłóg Emsal, środków czyszczących Green Care Professional i żeli pod prysznic Frosch są w całości wykonane z odpadów HDPE pochodzących z recyklingu. Bezstratny recykling tworzyw sztucznych, które podobnie jak szkło czy papier trafiają do zamkniętego obiegu recyklingu materiałowego, przynosi środowisku naturalne korzyści. Po pierwsze, zapobiega zanieczyszczeniu krajobrazu i mórz, a po drugie, chroni zasoby naturalne, eliminując konieczność produkcji nowych tworzyw sztucznych z ropy naftowej.