Certyfikaty

Kluczowym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest uzyskanie wymagających certyfikatów (ISO 14001, DIN EN ISO 9001:2000, ISO 50001 & AISE, IFS HPC i IFS Broker Audit) oraz coroczna walidacja EMAS wszystkich spółek w naszych dwóch lokalizacjach. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Unii Europejskiej jest połączeniem zarządzania środowiskowego i audytu środowiskowego. Jest on uważany za najbardziej wymagający, najwyższej jakości system zarządzania środowiskowego, jaki jest obecnie dostępny na rynku. EMAS jest wyjątkowy, ponieważ nie koncentruje się na stanie obecnym, tylko na procesie: im dłużej trwa proces, tym pełniejsze staje się zarządzanie środowiskowe. Ponadto Werner & Mertz ukierunkowuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

EMAS

Od 2003 roku Werner & Mertz dobrowolnie waliduje wpływ swojego zakładu w Moguncji na środowisko, a od 2005 roku także w Hallein (Austria) w ramach audytu EMAS. EMAS to proces dynamiczny, a nie statyczny: im dłużej firma go wdraża, tym większe staje się jej zaangażowanie w ochronę środowiska. W ramach EMAS niezależny audytor prowadzi przejrzyste badanie ekologiczności przedsiębiorstwa, oceniając produkcję i systemy stosowane w firmie. EMAS jest uważany za najbardziej wymagający na świecie system zrównoważonego zarządzania środowiskowego. Identyfikuje sukcesy firmy, a także obszary, w których konieczne jest podjęcie działań.

Cradle to Cradle® (Od kołyski do kołyski)

Wszystkie nasze produkty tworzymy zgodnie z zasadą Cradle to Cradle® (od kołyski do kołyski). Oznacza to zastąpienie linearnej zasady produkcji Cradle to Grave (od kołyski do grobu), w której materiały są często marnowane, bez świadomego uwzględnienia długoterminowej ochrony zasobów naturalnych. Nasze produkty są zawsze projektowane z myślą o zamkniętym biologicznym lub technicznym cyklu materiałowym. Dzięki temu materiały mogą bezpiecznie i w całości wrócić do biosfery lub zostać odzyskane w celu ponownego wykorzystania.

Od 2013 roku produkty marki Frosch i Green Care Professional są certyfikowane w rygorystycznym procesie Cradle to Cradle CertifiedTM. Byliśmy pierwszą firmą w branży środków czystości w Europie, która otrzymała certyfikat „Cradle to Cradle CertifiedTM Gold” dla naszego cytrusowego środka czyszczącego do kabin prysznicowych i łazienki Frosch. W tym samym roku 18 produktów Green Care Professional otrzymało oznaczenie Gold. Od tego czasu certyfikat otrzymały kolejne 43 produkty marki Green Care Professional.

Certyfikat LEED dla Centrali

Nasz budynek przy Rheinalle w Moguncji otrzymał w 2012 roku wyróżnienie LEED Platinum – najbardziej wymagający certyfikat dla zrównoważonego budynku. To pierwsza niemiecka siedziba przemysłowa odznaczona tym najwyższym wyróżnieniem. LEED to skrót od Leadership in Environmental & Energy Design, systemu służącego do klasyfikacji najlepszych budynków ekologicznych.
Szczególne wrażenie robi koncepcja energetyczna budynku: dzięki turbinom wiatrowym, panelom fotowoltaicznym i wykorzystaniu geotermalnych wód gruntowych budynek wytwarza o 20 procent więcej energii niż potrzebuje do normalnego funkcjonowania.

TÜV DIN EN ISO 9001

Od 2001 roku nasz system zarządzania jakością w zakresie rozwoju i dostaw produktów w zakładzie w Moguncji posiada certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001. Od 2002 roku certyfikatem tym może również poszczycić się nasz drugi zakład produkcyjny w Hallein (w Austrii).

ISO 14001

Zakłady produkcyjne Werner & Mertz od wielu lat posiadają certyfikat ISO 14001 – światowa norma dla systemów zarządzania środowiskowego, wydawana przez niezależną organizację pozarządową. Zdobyliśmy ten certyfikat, aby móc poszczycić się systemem zarządzania środowiskowego uznawanym również poza Europą, w takich krajach jak Japonia.

ISO 50001 System zarządzania energią

Od 2013 roku nasze systemy zarządzania energią w Mainz i w Hallein (Austria) są certyfikowane zgodnie z ISO 50001. Norma ta, obowiązująca na całym świecie, obejmuje ustanowienie i funkcjonowanie systemu zarządzania energią. Oprócz wytycznych dotyczących monitorowania i zarządzania danymi energetycznymi, norma zapewnia pomoc we wdrażaniu dodatkowych kroków technicznych. Głównym celem ISO 50001 jest ciągła poprawa wykorzystania energii w przedsiębiorstwie, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ochrona zasobów energetycznych.

Europejskie oznakowanie EU Ecolabel

Europejskie oznakowanie Ecolabel (logo europejskiego kwiatka) jest siłą napędową dla szczególnie przyjaznych dla środowiska formuł w produktach czyszczących. Logo stokrotki zostało stworzone w połowie lat 90-tych, aby służyć jako europejski symbol ekologiczny. Ecolabel, które zrzesza wszystkie krajowe symbole ekologiczne, określa wysokie wymagania dla produktów przyjaznych dla środowiska. Wiele naszych środków czyszczących przeznaczonych na rynek europejski jest produkowanych na bazie receptur posiadających certyfikat Ecolabel.

Karta Zrównoważonego Czyszczenia A.I.S.E.

W 2005 roku, jako pierwsze średniej wielkości przedsiębiorstwo z branży mydeł, detergentów i środków czystości przystąpiliśmy do Karty A.I.S.E. Konsumenci już na pierwszy rzut oka mogą zobaczyć, że produkt oznaczony tym znakiem został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę zwraca się na zastosowanie produktu, które ma być przyjazne i bezpieczne dla konsumenta.

Tytuł Most Trusted Brands

Reader’s Digest zainicjował badanie Trusted Brands Study w 2001 roku i od tego czasu co roku sprawdza zaufanie niemieckich konsumentów do marek. Badanie jest wyjątkowe, ponieważ konsumenci mogą wymienić dowolne marki – nie dostają listy, na podstawie której mogliby dokonać wyboru. Konsumenci sami określają, którym markom ufają najbardziej. Nasza najpopularniejsza marka Frosch została w 2020 roku po raz 19 z rzędu uznana za „Najbardziej zaufaną markę” (Most Trusted Brand).