Kultura i pracownicy

Zrównoważone myślenie i działanie są podstawą naszej kultury korporacyjnej. Wszystkie decyzje oceniamy pod kątem prymatu zrównoważonego rozwoju i promujemy zrównoważone idee bez obawy przed popełnieniem błędów, które można naprawić. Taka postawa nie tylko kształtuje nasze relacje i współpracę, lecz także odzwierciedla nasze całościowe podejście do każdego człowieka. Wszystkim pracownikom udzielamy indywidualnego wsparcia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Kultura korporacyjna

Koncepcja organizacji uczącej się jest głównym instrumentem, za pomocą którego tworzymy naszą kulturę korporacyjną i związane z nią wewnętrzne zasady. W ten sposób wzmacniamy wysoką wartość zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie i w naszej codziennej pracy. Organizacja ucząca się pozwala na odpowiednie dostosowanie procesów, abyśmy mogli sprostać stale zmieniającym się wymaganiom rynku.

Z myślą o Organizacji Uczącej się przeprowadziliśmy w 2019 roku warsztaty i wywiady, w których przeanalizowaliśmy naszą kulturę korporacyjną (mocne strony, ale też to, co chcieliśmy zmienić) i we współpracy z kadrą kierowniczą wypracowaliśmy naszą kulturę docelową. Jej wartości zostały opisane w kategoriach: orientacja na cele, współpraca, innowacja i doskonalenie, rozwój osobisty, wydajność i przywództwo, przy czym nadrzędnym hasłem pozostaje zrównoważony rozwój.

Szkolenia i rozwój osobisty

W Werner & Mertz pragniemy, aby każdy pracownik w pełni realizował swój potencjał. Zgodnie z założeniami Organizacji Uczącej się firma stawia na zindywidualizowany, zorientowany na potrzeby, strategiczny rozwój. Dzięki tej zasadzie zapewniamy większe zadowolenie i motywację każdego pracownika, który może w jeszcze większym stopniu przyczynić się do sukcesu całej organizacji.

Głównym celem naszej firmy w zakresie kształcenia i rozwoju jest stworzenie planów strategicznych, które oferują atrakcyjne możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kariery. Realizujemy to poprzez opisy funkcji, modele ról zawodowych, plany indywidualne i działowe, matryce kwalifikacji, rozmowy pracownik-przełożony, strategiczne planowanie następców oraz planowanie potrzeb personalnych.

Aby osiągnąć wyznaczone przez siebie cele, stosujemy się do trzech głównych wytycznych:

  • Stale rozwijamy nasze kompetencje zawodowe, metodyczne, społeczne i osobiste, aby jak najlepiej przyczynić się do sukcesu firmy w ciągle zmieniającym się środowisku, cechującym się coraz większą złożonością.
  • Bierzemy odpowiedzialność za udostępnienie naszej wiedzy w odpowiedniej formie właściwej grupie osób.
  • Wspieramy naszych współpracowników w ich dalszym rozwoju, dzieląc się wiedzą, udzielając konstruktywnych informacji zwrotnych i działając jako trenerzy.