Obszary działania

Grupa Werner & Mertz opracowała własną mapę drogową zrównoważonego rozwoju do 2025 r., która wytycza konkretne średnio- i długoterminowe cele w poszczególnych obszarach działania. Dobór celów opiera się na strategicznych obszarach działania Grupy Werner & Mertz.

Uczciwość i odpowiedzialność

Nasz sukces zawdzięczamy stosowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju oraz zaufaniu konsumentów do naszych produktów i marek. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni wobec nich i naszych pracowników, którzy każdego dnia wcielają w życie ideę zrównoważonego rozwoju firmy Werner & Mertz.

Produkty i klienci

Jako nasze największe osiągnięcie marketingowe postrzegamy „demokratyzację zrównoważonego rozwoju”. Udało nam się przedstawić technicznie złożone koncepcje zrównoważonego rozwoju w tak pozytywny i wiarygodny sposób, że konsumenci z przyjemnością używają naszych produktów. Jeśli zrównoważona konsumpcja ma trafić do głównego nurtu, musimy zadbać o to, aby nie kojarzyła się z wyrzeczeniami. Starając się zaangażować również młodych ludzi, wprowadziliśmy długoterminowe inicjatywy zrównoważonego rozwoju, które są dla nich istotne i stanowią realną część ich życia. Zaufanie konsumentów zyskaliśmy również dzięki naszej wiodącej pozycji na rynku. Dwie z naszych inicjatyw dotyczą całościowego recyklingu tworzyw sztucznych oraz środków powierzchniowo czynnych wytwarzanych z roślin uprawianych w Europie.

Produkcja i środowisko

Odpowiedzialne korzystanie z zasobów to kolejny element zrównoważonego stylu życia. Nasze zakłady produkcyjne z certyfikatem EMAS kierują się maksymą: „zawsze robić dobre rzeczy dobrze”. Dzięki oszczędnemu korzystaniu z surowców osiągamy maksymalny efekt naszej pracy i dbamy o to, aby środowisko – lokalne i globalne – mogło pozostać w równowadze. Tam, gdzie to możliwe, zamykamy obieg. Dobre zarządzanie jakością i zapewnienie jakości są niezbędne, aby zapobiec negatywnym skutkom i awariom.

Kultura i pracownicy

Zrównoważone myślenie i działanie stanowią rdzeń naszej kultury korporacyjnej. Wszystkie decyzje oceniamy pod kątem prymatu zrównoważonego rozwoju i promujemy zrównoważone idee bez obawy przed popełnieniem błędów, które można naprawić. Taka postawa nie tylko kształtuje nasze relacje i współpracę, ale także wpływa na nasze całościowe spojrzenie na człowieka. Każdego pracownika wspieramy indywidualnie i zachęcamy do działania zgodnie z jego specjalnymi potrzebami i możliwościami.

Zaangażowanie i społeczeństwo

Chcemy umożliwić większości społeczeństwa prowadzenie zrównoważonego stylu życia, a przy okazji przyczynić się do rozwiązania pilnych problemów środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie mórz. Jednym ze sposobów, w jaki to osiągamy, jest nasza strategia Open Innovation, w ramach której udostępniamy innowacje środowiskowe innym uczestnikom rynku, wychodząc poza granice naszych marek i naszej firmy. Jesteśmy przekonani, że możemy pozytywnie przyczynić się do ochrony środowiska i zdobyć zaufanie konsumentów, gdy preferowane przez nas rozwiązania spełniają dwa kryteria: 1. Konsekwentne ukierunkowanie na „opinie naukowe popierane przez większość”, a nie na interesy branży oraz 2. Szeroka i trwała akceptacja wśród konsumentów, dzięki obaleniu przekonania, że muszą z czegoś zrezygnować.